srijeda, 15. travnja 2015.

*****

kupila sam čips.
i sad ću pomno pratit svakoga igrača.

Nema komentara:

Šufit