ponedjeljak, 27. travnja 2015.

*****

danas su me neprijatelji opet dobro nasmijali, kokošare sa vrlo malo pameti, ko-ko-da nivoa, ali da pameti ima, potrebe za kokošarenjem ne bi ni bilo. na gluposti beskrajno fala.
 —  osjećam se zahvalno.

Nema komentara:

Šufit