utorak, 21. travnja 2015.

jušto onakav kako ga je složija, kroza život, e..

e...
jema jedna stara spli'ska rič, armerun.
ko zna ča je to, dobro zna, a ko ne zna neka gre platit prevoditelja.

aremerun obično stoji u kamaru. kamara je isto stara spli'ska rič.
ko zna ča je to, dobro zna, a ko ne zna neka gre platit prevoditelja.

u armerunu obično stoje kapoti, veštiti, košulje, bluze, vešte, kolarine, šjalpe, boršini, borše, španćjere. moguće je tot nač i mudante, ređipete, bičve, lancune, intimele, šugamane, tavaje, tavajole...

peršona ča jema pameti drži u armerunu čiste i uredne, šumprešeane stvari, a ona ča nima pameti  u njega utiraje šporku i škicanu robu, gomila je godinama.

jedan dan sama otvori armerun i kad joj taj smrad ča ga je godinama gomilala tot padne na imbečilnu ćivericu, ostaje paf. deštuko.

nekad se dogodi da iz armeruna izleti i kakav kostur, često od ljubavnika oli ljubavnice ča su se tu sakrili i poslin ostali brez arije dok je uzoritoj stiza muž.

svakome je armerun jušto onakav kako ga je složija, kroza život, e...

jema ovod spli'skih riči, ko zna ča je to, dobro zna, a ko ne zna neka gre platit prevoditelja.

kome kjaro, kjaro je, kome nije, nikad neće ni bit.


Nema komentara:

Šufit