ponedjeljak, 23. ožujka 2015.

zalazbalota gre leč u crvene lancune.
utrnit će se ka zadnji španjulet.
finija je još jedan dan.

Nema komentara:

Šufit