utorak, 24. ožujka 2015.

*****

dnevnik.
projekti.
investicije.
miljarde.
puna justa brbljanja onima koji ne rade u realnom sektoru.
meni koja radin u realnom sektoru pari ka da san u nekoj drugoj,
manje uspješnoj zemlji.
—  osjećam se sarkastično.

Nema komentara:

Šufit