ponedjeljak, 9. ožujka 2015.

*****

Jučer san trefila školskog druga i kolegu sa studija.
Nismo se puno prominili, samo smo malo ostarili.
I bili smo sritni šta smo živi, zdravi, elegantni, s kosicom na glavici i šta oboje radimo za vlastite tvrtke. Teško je, ali nima tih para kojima se ovo more platit - zaključimo jednoglasno.
 —  osjećam se zahvalno.

Nema komentara:

Šufit