petak, 27. ožujka 2015.

*****

njih dva.
(ko kaže da triba slikat dva nasukana vapora?)
ja san peškala jednog nasukanog i jednoga ča mu 
makinja radi.
život i smrt su uvik blizu.

Nema komentara:

Šufit