ponedjeljak, 16. ožujka 2015.

Samo moru virujen - klapa Puntari


ima svita koji je ka i ja s mora,
pa nan more štagod i znači, e...

Nema komentara:

Šufit