utorak, 31. ožujka 2015.

srića

toliko san dobre volje da nema ničega i nikoga na ovom svitu šta će mi pokvarit dan.
 —  osjećam se radosno.

 ovo mi je đak riješija domaći. uglavnom :D

Nema komentara:

Šufit