četvrtak, 19. ožujka 2015.

*****

sumnjam dakle postojim
:D

Sumnjam, dakle postojim.
ovo di je stvarno greška, nisam se uzrujavala što sam napravila grešku... no banana je bitna, ono, previše je toga u banani da sad pustimo da postane bannna
 — osjećam se pametno.

Nema komentara:

Šufit