utorak, 7. listopada 2014.

Ljubica i Fourierov red

U sve volimo zabosti nos, a posebno u višu matematiku.
Ljubica i Fourierov red, pripremamo neke zadačiće za naše studente.

Nema komentara:

Šufit