srijeda, 15. listopada 2014.

ajmo notat rič dvi

e... gren notat štagod jerbo stvarno nisan odavno. stavin koji litrat ovod oli koju kratku misao, reklamu za firmu, a koju besidu, onako na spli'skon, nismo rekli ko zna otkad. ka da nan je maška izila jezik, ka da ne znamo balit, a?  kako počet, a? o susidima? oni su vječita inspiracija i nadahnuće, istina, ali ma puštit ću njih sad, gren o vrimenu, e... malo je zafriškalo. ko zna očemo li još u more?! možda očemo, a možda i ne. pomalo se već uvelo pokrivanje lancunon, a iz armeruna su izvađene i tanje deke. imbotida nije još. ne vidiš više kupit dinju, pogotovo ne trišnje i jagode, a pojavile su se mandarine. šipak ne kupujen, a izin ga svaki dan. reste na svakon kantunu. kad je malo kisel, stavin cukra, a kad nije izin ga onako. za marune mi je još ka malo rano, ali doč će i oni na red. još uvik san bez bičava. ne gren baš u šlape, ali niman još ni jače postole, a pogotovo ne cokule oli čizme na noge. litnju robu san oprala i složila na škancije armeruna jerbo mi je nikako šempjano u deseti misec poč u grad u tanke bile gače oli tanku bilu suknju, ali to ne znači da nije bilo za to jerbo je zadnjih dana bilo dosta vruće. minja se klima ovod i oćuti se to svake godine. lani san na 1.11. priplivala bačvice i to ne u plićaku di je za malu dicu vengo od kraja do kraja, tamo od početka ovčica pa do katalinka i nazad. ši, dobro ste pročitali. lumbrele više ne kupujen jerbo san na njih potrošila bogatstvo, a svaka mi je durala maksimalno 2 nošenja. vitar je okrene, razbije žice, kineska kvaliteta je to brate, lumbrela za jedan dan. štagod kvalitetnije bi bilo skuplje, ali narafski niko ne bi garantira da će izdržat vitar koji je zadnjih godina u splitu pošempja tutokompleto. brez problema jemaš jugo od 42 oli 45 čvorova, pa se ti misli. zaradi tega san ove godine vazela kabanicu i to onu ča je ka plašt da je moren navuč priko jakete oli kapota i da mi pokrije i boršin i još kakvu boršu ako je jeman uza se. žute je kolure, e... neka pati koga smeta, ali meni gujica više neće kisnit, a jeman i odlične čizme za kišu. tako opremljena mogu di god oču, bit će to super. kad su gruba vrimena, dikad tribaš fermat i čekat da prikine sivat, a dikad tribaš i reč finito, gren se borit, solidno opremljen svin rekvizitima kontra kiše, narafski, e... a kontra čega drugoga bi se borija, a? ja san demokratična peršona, pa ću se kontra svega ča ne valja borit na izborima. uza oružje ča se zove pravo glasa jeman i još jedno moćno oružje a to je rič. e rič. ta nećemo valjda poč dat kome dvi po čunki, e... jerbo, miritaju, ali ako počneš bit ka šimija, onda nimaš prav kritizirat drugu šimiju. ma sve se mislin kako zapravo ni ne triba reč šimija jerbo to su puno šesne i pametne beštije, boje je duperat koju drugu rič, e... tot najbolje pasa rič stvor. baš ta, e... sad ćemo prikinit o temu jerbo nan neće zagorčavat baš svaki dan. ajmo mi čagod bolje, e... uvik se dobro maknit od kužina i taknit se prave kužine i vidit šta se kuva. jučer san učinila džem od mandarini. gre ka i svaki drugi, svaku feticu dobro očistit od končića i učinit na 3 bokunića, na kil mandarini san stavila po kila cukra i nacidila po limuna. kuvat dok se ne zgusne i kacijolon skupljat pjenicu. držat dvi ure u teploj teči i poslin s njin u teglicu. ispa je solidno. za namazat na fetu kruva, za palačinke, za izist onako kućarinon, ma ka mali bog. ekola. stojte mi dobro. koja rič se našla ovod. ako vam za svaku i nije baš kjaro ča oče reč, pitajte, odgovorit ćemo, e... 

Nema komentara:

Šufit