petak, 31. listopada 2014.

yupi


Da se malo pohvalimo! 
Java na francuskom, moje prvo odgovaranje na tom tečaju....
I nije bilo lako, zadaci su bili duboko promisli tipa 

Nema komentara:

Šufit