četvrtak, 16. listopada 2014.

naša vrijednost su naše znanje i ljudiwww.parametar.hr
www.prevoditelji-lektori.com
www.prijevodi-lektura.com

Angažiramo samo najbolje profesore. 
Danas predstavljamo Marinu Goretu i Tanju Mihoč.
www.parametar.hr/marina.html
www.parametar.hr/tanja.html

Nema komentara:

Šufit