utorak, 21. listopada 2014.

ne itaj baterije u kantu o' škovaca


www.parametar.hr

Uz naš ekološki savjet dana navodimo i adresu stranice na kojoj su dostupne informacije o recikliranju baterija i akumulatora.
http://modo.ly/ZMESBc

Nema komentara:

Šufit