petak, 17. listopada 2014.

*****


danas sam 4. (riječima: četvrtu) školu prijavila policiji i komunalnom redarstvu zbog isticanja u republici hrvatskoj zakonom zabranjenih nacističkih i ustaških simbola.

do sada sam ipak uspjela da se po svim mojim prijavama reagira i te gadosti su očišćene. dragi ravnatelji, ovo nije ndh, ovo nije treći rajh, živimo u republici hrvatskoj, dio smo eu i milosti neću imati. svaku školu ili instituciju na kojoj vidim znakove pod kojima su ubijani milijuni ljudi prijavljujem institucijama. smrt fašizmu, smrt nacizmu, smrt rasizmu, smrt nasilju, smrt netoleranciji. uvik za čovika ma koje boje kože i vjere ili nevjere bio!

Nema komentara:

Šufit