petak, 17. listopada 2014.

*****

http://www.slobodnadalmacija.hr/Svijet/tabid/67/articleType/ArticleView/articleId/260970/Default.aspx
sve sam pročitala, od riči do riči, nije mi vrag da mira, baš san bila kurjoža ko je kingkongonja.
enigma još dura.

Nema komentara:

Šufit