petak, 24. listopada 2014.

iz mog pitara

by xvii

slikano maloprije. 
cvate ka da je maj, a ne kraj desetoga miseca. 

Nema komentara:

Šufit