ponedjeljak, 13. listopada 2014.

****

ja sam se danas potpisala.
jerbo, poslin cesta će doč na red otoci i potoci,
arija i more, naši bubrizi i đigerica, uši i joči...
dosta je pljačke i rasprodaje ove zemlje!

Nema komentara:

Šufit