petak, 17. listopada 2014.

fuj

gledam ja vijesti, pa se pitam: oli onu ćivericu nije i na lavandinu moga malo uglancat, a oprat se doma, a?!
 —  osjećam se da mi je mučno.

Nema komentara:

Šufit