nedjelja, 5. listopada 2014.

još ovo za danas pa gremo u pajun

isprid samog ulaza u čak dvi skule opet simboli
pod kojima su ubijene na tisuće nevinih ljudi.
ja opet prijavu na komunalno redarstvo i policijotima.
ako ne naprave da se to obriše, napisat ćemo koje to škole vole takve simbole...
u splitu, uvik slobodarskome gradu, nikakav nacizam, fašizam i ustaštvo mi niko neće propagirat i reklamirat u 21. stoljeću na fasadama državnih škola i putevima do državnih škola. jok.
—  osjećam se odlučno.

Nema komentara:

Šufit