srijeda, 1. travnja 2015.

*****

friško od danas, 
slikano između sunca, kiše, krupe, teplice i vitra...

sve by xvii

Nema komentara:

Šufit