petak, 20. prosinca 2019.

vjenčić#xmas #holidays #blagdani #vjencic

Od nekoliko nađenih grančica koje su prodavači odbacili. Mirisu mi cile skale... Tu jedino mogu staviti koju grančicu pored mojih maca...
🎅🤶🎄🎁

Nema komentara:

Šufit