ponedjeljak, 16. prosinca 2019.

a e

a da vidite moj portun i te čunke sa njihovom poglavicom, ja mislim da će se sve kuće na ciloj zemaljskoj baloti uredit, a da će samo portun Mažuranićevo šetalište 8C, Split ostat jadan i nevoljan... Ovo mi je i obavijest za sve koji bi se baš tu uselili da bi im puno lipo bilo, e...

Nema komentara:

Šufit