utorak, 31. prosinca 2019.

2019.

2019. godina u kojoj je mi dekan Pravnog fakulteta u Splitu napismeno odgovorio da nema pokazati diplomski rad Predsjednice Općinskog suda u Splitu jer da Pravni fakultet to nije čuvao. Gospođa je od sudske tipkačice došla dokle je došla, vrijednim radom, naravno, ali eto taj diplomski koji je doveo do strelovitog uspjeha ne možemo vidjeti. Prorektor Sveučilišta u Splitu, također pravnik, odgovara mi da se diplomski trajno čuvaju, a u novije vrijeme objavljuju i na internetu...
Dragi (moj) narode, dok detaljni CV svake osobe na položaju ne bude na internetu i dokaziv, nema bolje...
Ovo je bitnije nego je li Milanović bahat, a Kolinda šuplja.
Kad budete idući put išli na izbore, ne gledajte opravice, ni ženske ni muške, nego CV.
CV=životopis ili biografija kako vam drago

Nema komentara:

Šufit