ponedjeljak, 9. prosinca 2019.

*****

Izbjegavanje sučeljavanja (debate)
Zamislite da smo 1991. rekli da ne bismo došli na predavanja, vježbe, kolokvije, ispite (neki moji kolege su uz sve to stavili i pušku na rame), ali da želimo diplomu. Mislim da bismo bili upućeni ni više ni manje nego u ludnicu.
Debata je osnova demokracije, ljudi će valjda dati svoj glas na osnovi slaganja s mišljenjem i programom nekog kandidata, a ne na osnovi opravice.

Nema komentara:

Šufit