petak, 6. prosinca 2019.

Sveti Nikola


Moj Niko danas slavi imendan i nađendan i sve vas voli 🎅🎄
(Nađen na 6.12.2014. u Ulici Lava Nikolajeviča Tolstoja)
#cats #macke #pets #ljubimci #svetinikola

Nema komentara:

Šufit