srijeda, 29. srpnja 2015.

Žućin odlazak

Danas je u vječnost partija moj kumpanjo Žućo.
Hvala mu na svim lijepim trenucima u ovih 14 godina. Uvijek ću ga voljeti.
                                                                       2.4.2001.- 29.7.2015.

Nema komentara:

Šufit