srijeda, 8. srpnja 2015.

kako dobro...Studenti će danas imati studentski popust od 10% (srijeda) i mjesečni popust od 10% (srpanjski katalog) te pečat na kartici vjernosti. Uz sve ide i prirodna narančada.
Dakle, za 2 školska sata (90 minuta) izračun za studente je:
150,00-0,10x150,00=135,00 kn
135,00-0,10x135,00=121,50 kn (konačna cijena)
Stručno, povoljno, kvalitetno, legalno!
Naravno da smo za danas već popunjeni za sve termine. Pametni znaju gdje su najbolje poduke u galaksiji. smile emoticon
www.parametar.hr

Nema komentara:

Šufit