četvrtak, 2. srpnja 2015.

*****

još uvik sam u appu jer još moram popuniti i znamenitosti, a njih je split pun. grad koji živi u carskoj palači, a u njoj i kraj nje još mnoštvo plemićkih palača.
fureštima je sve interesantno. nekidan su pomno gledali splitsku banku na peristilu,onu koja je dio carske palače.
čim vide da je nešto od cara, odma je to asti sto, car, e... a da ukinemo izbore i proglasimo carstvo ?! jerbo, za cara se izgradija akvadukt, palača, sve je bilo moguće. 
onda poslin puno godina austro-ugarski car. franjo josip. red u zemljišnim knjigama, rad, gradnja puteva.
izgleda da ovim prostorima samo car zna upravit. ni kralji ni diktatori ni socijalističko samoupravljanje ni pokušaj demokracije koji je završija na ohlokraciji (naziv za vladavinu svjetine) ništa ne pali za linu gujicu, samo car.
a kako vidin, sve šta jema veze sa carom je i fureštima milo.
šta će nam izbori, proglasimo hrvatsko carstvo smile emoticon

Nema komentara:

Šufit