četvrtak, 23. srpnja 2015.

bačvice 1923 i 1925

ima jedna prva liga izložba na zapadnoj obali.
evo prigodnih litnjih s bačvica.
moda 1923. i forca 1925.Nema komentara:

Šufit