srijeda, 15. srpnja 2015.

bila san na bačvice :)

preplivat bačvice od kraja do kraja i nazad ujutro najranije i poč ča već prije devet, neprocjenjivo.Nema komentara:

Šufit