utorak, 7. srpnja 2015.

plažna sličica


jedna od jučer. danas san učinila limunadu, uključila klimu i ostala doma. prikovišje je vruće...

Nema komentara:

Šufit