četvrtak, 16. srpnja 2015.

*****

za niti jedan zakon ili uredbu koji su doneseni za vladavine sdpa ne mogu reći da su za mene kao čovjeka donijeli nešto pozitivno, dapače, brojim štetu u tisućama kuna. što se tiče mene kao malog poduzetnika vrijedi isto. tu sam sigurno već izgubila mercedesa koliko su mi štete pričinili suludim uredbama i antipoduzetničkim zakonima. i sad čekaju moj glas?! jedan put sam mogla falit, nisu ovo obećavali, dapače sve suprotno, a ako im opet dadem glas, bila bi za psihijatra i obavezne mjere liječenja u ustanovi. eto, to je to. mog glasa nema. nećete ga dobit. a ima i ona da se na kraju broje mrtvi i da se najslađe smije onaj tko se zadnji smije.

Nema komentara:

Šufit