četvrtak, 16. srpnja 2015.

:(

Jedno  za Taju,
macu s Peristila 
koju je nažalost 
rastrgao pas. 
Da se mene pita, (ne)čovjek koji je tog psa pustio na macu bi itekako odgovarao.
Taja je bila maskota Peristila, svima draga, stranci su je redovito slikavali.

Nema komentara:

Šufit