utorak, 12. kolovoza 2014.

My Edited Video

ovo nije tuča, ni približno.
ovako se mace uče i odrastaju.
cvita uči malu ljubicu hrvanju, igra se s njom.
ne dopuštam cviti previše divljanja jer cvita ima bolesne okice.
prva tri dana je bila velika netrpeljivost, a sad se igra s malom kao da je njezin mačić. ljubica ima 4 tete i 1 barbu. dobro se uklopila.

Nema komentara:

Šufit