ponedjeljak, 18. kolovoza 2014.

a ko je sad doša u split?
ne mogu sve barčice imati smile na sebi.
ne bojte se, to je samo http://www.superyachtfan.com/superyacht/superyacht_indigo_star.html
danas u splitu

Nema komentara:

Šufit