nedjelja, 17. kolovoza 2014.

*****

velo misto upravo
meštar: "ja san oduvik bija kontra onih ča pucaju, a za one u koje se puca!"

i ja.

Nema komentara:

Šufit