četvrtak, 28. kolovoza 2014.

odbrojavanje je počelo!

Odbrojavanje je počelo!
Još samo 20 dana do rođendana. 
Jedva čekamo 
www.parametar.hr

Nema komentara:

Šufit