petak, 15. kolovoza 2014.

Ivan Meštrović

Ivan Meštrović, 
umjetnik koji je zadužio Hrvatsku i svijet,
rođen je na današnji dan.
Hvala mu za sve što je stvorio!

Nema komentara:

Šufit