srijeda, 1. prosinca 2021.

svjedok

Isprid suda u Dračevcu, danas moja mater prvi put u životu svjedoči na sudu.

Nema komentara:

Šufit