ponedjeljak, 13. prosinca 2021.

sveta Luce

Je li stigla Luce?
Na tovaru? 
Je li ostavila štagod ka darić?
Sritan imendan svim Lucijanima i Lucama 😊
I neka nam dioptrija bude šta manja 🤓

Nema komentara:

Šufit