srijeda, 29. prosinca 2021.

nepoštivanje zakona

Zakon jasno kaže da pečat koji sadrži grb RH treba biti kružnog oblika. Zašto gospodin Plenković ne poštuje zakon i dopušta da mu u državnoj školi rade oni koji imaju naškrabane pečate?

Nema komentara:

Šufit