utorak, 28. prosinca 2021.

pozapodne uz more

Jutros elektromagnetski valovi sa studentima, popodne uz more, dobro je...
A u Finskoj noć, polarna noć.Nema komentara:

Šufit