četvrtak, 2. prosinca 2021.

*****

Čuvaj se onog tko ti izgleda slab, a to zapravo nije. 😁

Ja npr stalno imam problema jer misle lako će me privariti, lako će me opljačkati, sve će oni to u 5 minuta, radi u privatnom sektoru, to znači da nema veza. Ae, istina je bokunić drugačija, i poznanstava i bitnih ljudi i snage i pameti, pitajte one koji su došli na sulude ideje o pljački kako su se proveli... Nakon 17 godina privatnog sektora nema toga što bi mi bilo nemoguće poduzesti, u skladu sa zakonom, naravno 😘

Nema komentara:

Šufit