srijeda, 15. prosinca 2021.

*****

Sunce otišlo leč. Finija je i ovi dan. Volin zalaske u jesen. Najlipši su. ♥️
Gori od jučer, doli od danas

Nema komentara:

Šufit