srijeda, 8. prosinca 2021.

lipo, prekrasno

Centar za pitanja o mirovinama Split, upravo, samo s vrata pitam broj telefona i email, nitko mi ne odgovara, igraju unutra na igrice. Kako dogovoriti razgovor?
 😁😅🤣😂

Nema komentara:

Šufit