ponedjeljak, 6. prosinca 2021.

Sveti Nikola je i nađendan mog Nike ❤

- Kažeš triba smršavati nakon nađendana? - moj Niko će u čudu 🙀

Sveti Nikola je, danas je kod nas velika fešta, Niko slavi 7. nađendan
 🥰😍🎉😻. 
I još nađen u Ulici Lava Nikolajeviča Tolstoja, nije bilo druge nego da bude Niko, a kako vidite posta je i pravi laf.🦁

Mirno more pomorcima, sretan  put putnicima i studentima, sritan imendan Nikolama i Nikolinama. Niko ❤

Nema komentara:

Šufit