utorak, 28. prosinca 2021.

naidija se!

Odličan 5, moje mačke tresnu šapom onoga tko ih pokuša ovako ljutiti, ovo je nježna ljutnja, ali predobra. Robot reagira. Ljut je. Predobro. A šta će čovik? Cilo mnoštvo još ni tablicu množenja nije naučilo, a robot je već naučija (da baš tako naučija) biti ljut.

Nema komentara:

Šufit