četvrtak, 12. ožujka 2020.

on line nastava

Ovo što je zasad riješeno da će školska nastava ići putem Facebook grupa te Loomena koji generalno nije loš ali gospođe su štrajkale jer se nisu htjele naučiti njime služiti i pripremati materijale za njega može biti rješenje za 1 dan.
Dobro rješenje ima čekiranje prisutnosti na satu, mogućnost nastave u realnom vremenu kao i pristupa snimljenim materijalima, mogućnost online testova uz ispravak zadataka u realnom vremenu, mogućnost pohrane i pristupa materijala koji su u vidu prezentacije, pdfa i sl.
Stabilnost mreže je također bitna.
Sad ćete vidjeti kako pojedinci iz državnih škola muču (to su uglavnom oni koji nemaju prave diplome), kako će biti tehničkih problema, kako će sve to skupa biti poprilično veselje, a ne online nastava.
Postoje li uopće kvalitetne platforme i rješenja za online nastavu?
Da takva rješenja odavno postoje u svijetu i Parametar doo će to koristiti ukoliko pustimo nastavu online. Mi to možemo osposobiti s kvalitetnim materijalma i predavanjima u par dana i to čak na nekoliko jezika. No, ja sam angažirala sebe i ljude koji imaju isključivo PRAVE diplome, pa ne smatram to nemogućom misijom. I nadalje nekih dvadesetak predmeta koje ja npr. radim stvarno nije gomila materijala koju bi škole trebale pripremiti za sve godine sve predmete sve strukovne škole (btw što ministrica misli s praksom?). Moji testovi idu samo za vježbu, a testovi u školama za realnu ocjenu (ne bude li vam to korektno radilo imat ćete krvoproliće i šmajsere po školama) Itd. Evo ovo je tek par naznaka da javnost uputim u problem i da javnost zna zašto sam se jučer smijala kad netko kaže da će online nastavu (to podrazumijeva i testove i ispite!!!) riješiti u 1 dan. Takva izjava ukazuje da osoba koja ju je dala pojma nema o tome što govori.

Nema komentara:

Šufit